Sahte Devremülkünüz Var mı?
www.sahte-devremülk.com
Adres: TTKD, Avrupa Birliği'nde Tüm Tüketicileri Koruma Derneği- 
Perpa Ticaret Merkezi, B Blok , Kat:9, No:1434 - Okmeydanı- Şişli- İstanbul-Türkiye

www.sahte-devremulk.com

         Sahte devre mülk sözleşmesi, genellikle, "Kanunların emrettiği" şekil olan 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu' nda tanımlanan ve Tapu kaydına , 15 günlük  "Devremülk" olarak kaydedilenlerin dışında kalan satışlar olarak tanımlanıyor.
         *
Bunlar, çoğunlukla 1 haftalık, 10 günlük devre tatil öngören, hisseli apartman dairesi şeklinde sunulan ve yıllık 400,00-700,00 TL genel gider bakım aidatları ödeten "Adi-Noterlikte düzenlenmemiş sözleşmeler" olarak nitelendiriliyor.

Sefa Termal- Yalova Termal- Hattuşa- Hitit Ayaş- Aydın Termal- Göral Termal- ISOS-Heramis - ILGAZ- Akasya Termal- Taraklı-Sarot-Modern Saraylar, Gazlıgöl, Beypazarı..Uygar Emet, İdeal Termal, Club Flipper, piyasada adı geçen firmalar. Muhtemeldir ki, dürüst firmalardır. Size Kanun'a uygun satış yapmaları gerekir. İsteyin versinler. Noterlik'te düzenlenmemiş ve 15 günlük devre mülk tapusu verilmemiş ise, ilgili şirketten "GERÇEK DEVRE MÜLK TAPUSU" nu isteyin. Vermezlerse, sorgulayın ne olduğunu....

Satamazsanız...Dava açma hakkınız var.. "Kanun dışı sözleşmeleri" fesih ettirebilirsiniz..Sahte ise aklı olan almaz !

( *TAPU ÜZERİNDE *DEVRE MÜLK( X) İŞARETİ VARSA  SAHTE DEĞİLDİR. AMAN DİKKAT.. DİĞERLERİNİ SORUN, SORUŞTURUN...ÖĞRENİN...BUNA GÖRE BİR KARAR VERİN..)

  *6502 sayılı TKH'K nun 50.inci maddesi kapsamında

  *Tüketiciler,  14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

  * Devre mülk hakkı veren sözleşmeler hariç olmak üzere, cayma süresi dolmadan satıcı veya sağlayıcı, tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri ve bu sözleşmelerle birlikte düzenlenmiş olan yeniden satım, değişim ve ilgili diğer tüm sözleşmeler cayma hakkının kullanılması ile birlikte kendiliğinden sona erer.

 

6502 sayılı TKHK' nun 50. maddesi, devre tatil ve uzun süreki devre tatil sözleşmeleri hakkındadır. Sahte devre mülk sözleşmeleri de, "Ben yaptım, tapuyu da, "Hisseli de olsa verdim; beni bazı mahkemeler korur. Hadi yolun açık olsun" mantığıyla düzenleniyor. Yanlış!
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 'na aykırı düzenlenen tüm tüketici sözleşmelerini "fesih ettirebileceğinizi" bu video filmlerini seyrettikten sonra daha cesaretli olarak düşünebilirsiniz.
Yalova Termal Palace. 
Şimdi bir kısım ünitenin inşaatı tamamlandı, "yapı kullanma izni" alındı. Devre mülk, sadece "konut nitelikli olarak iskan alınmış yerde" kurulabilir. İş yerinde devre mülk kurulamaz. Böyle amaçları da yok. Emet, turizm belgesi yok. Emet , turizm belgesi Bakanlık tarafından iptal edilmiş, Belediye Ruhsatlı tatil ünitesi..4 katlı olup, böyle bir yerde tatil yapmak isteyenlere açık, 
tatil merkezi... Prestij Club.
İlgili şirkete ait, 1 cm2 arsası olmadığı için, "Yapı kullanma izni alabilmesi mümkün olmayan" , 99 yıl boyunca 180 EURO genel gider bakım aidatı yükleyen şirket.

 

www.sahte-devremulk.com

Adres: Perpa Ticaret Merkezi, B Blok ,  Kat:9, No:1434 - Tel: 0553 856 2918  (Whatsapp)
-  Okmeydanı- Şişli- İstanbul-Türkiye    web: www.sahte-devremülk.com E-posta: sahtedevremulk@gmail.com

Avrupa Birliği'nde Tüm Tüketicileri Koruma Derneği ( TTKD)
www.ttkd.org.tr